There Is No Such Thing As A Second Impression.
Don’t miss anything. Follow Us.
Bizi Arayın 0 530 232 33 59
Bizi Takip Edin
Top
Image Alt

ONLINE EĞİTİMLER

  /  ONLINE EĞİTİMLER

PSİKOTERAPİSTLER İÇİN TANI VE AYIRICI TANI EĞİTİMİ


Eğitmen: Prof. Dr. Medaim Yanık

23 Aralık 2020

20.00 – 23.00

Ayırıcı tanı yapabilmek ve tanı koyabilmek psikoterapi sürecinin yol haritası için gereklidir. Psikoloji ekolleri içinde tanıyı önemsemeyen ekoller olmakla beraber, birçok psikoterapi ekolü ayırıcı tanı yapmayı ve tanı koymayı zorunlu görür.  Ayırıcı tanı yap(a)mamak psikoterapi sürecinin etkisiz kalmasına sebep olabilir. Psikoterapist olma sürecinde psikopatoloji öğretilmekle beraber, klinik pratikte tanı ve ayırıcı tanı yapma süreçleri yeterince etkili öğretilememektedir.

Bu eğitim ilk görüşmede 8 temel becerinin kazandırılmasını amaçlar. Bu beceriler;

 1. Danışanla bağ kurma,
 2. Görüşme sürecini yapılandırma,
 3. Ayırıcı tanı eksenli öykü alma,
 4. Ruhsal durum muayenesi yapma,
 5. Klinik tanıları gözden geçirme,
 6. Formülasyon yapma,
 7. Tanıyı ve terapi süreci planını paylaşma,
 8. Not alma şeklindedir.

Eğitim boyunca teorik anlatımından ziyade bu 8 alanda beceri kazandırılmaya odaklanılacaktır.

Kimler Katılabilir;

-Klinik psikoloji yüksek lisans öğrenci veya mezunları

-PDR yüksek lisans öğrenci veya mezunları

-Aile danışmanlığı eğitimi alanlar/almış olanlar

-Psikiyatri asistanları

KAYIT VE AYRINTILI BİLGİ İÇİN; 0530 232 33 59

EVLİLİK VE EBEVEYNLİK EĞİTİMLERİ


Eğitmen: Prof. Dr. Medaim Yanık

1 Kasım Pazar
11.00-17.00

Eşinizle katılmanız gereken ve egzersizlerle desteklenen bir evlilik güçlendirme eğitimidir. Eğitimin video hali ve egzersiz kitapçığı katılımcılara hediye edilecektir.

Eğitime katılan eşlerin 7 temel alanda beceri kazanmaları hedeflenir:

 1.     Eşlerin birbirlerine bakışlarını olumlu yönde geliştirmek
 2.     Aralarındaki mizaç farklılıklarını yönetebilmek
 3.     Sorunları yıkıcı kavgaya dönüştürmemek
 4.     Uzun süreli küs kalmamak
 5.     Cinsel hayatlarını devam ettirmek
 6.     Ortak yaşamdan kaynaklanan sorunlarda uzlaşabilmek
 7.     Arkadaşlıklarını devam ettirebilmek

1. Oturum: 11.00 – 13.30

Ara: 13.30 – 14.30

2. Oturum: 14.30 – 17.00

Ücret: 500 tl (Eğitim kitapçığı ve ileride izleyebileceğiniz video hali dahildir.)

*Eğitim zoom uygulaması üzerinden yapılmaktadır ve kameranın açılıp açılmaması konusunda katılımcılar özgürdür. Belli egzersizler sadece eğitmenimiz Medaim Yanık’ın göreceği -siz istemedikçe eğitmen de göremez- sanal odalarda yapılacaktır yani eğitmenle yaptığınız soru-cevap mahremiyetiniz korunacaktır.

15 Kasım Pazar
11.00-16.00

Çocuk yetiştirirken geliştiren doğruları ve travmatik yanlışları egzersizlerle öğreneceğiniz bir eğitimdir. Eğitimin kitapçığı katılımcılara hediye edilecektir.

İyi anne babalar çocuklarını hem şiddet, aşağılanma, taciz gibi psikolojik travmalardan korurlar hem de sağladıkları ortam sayesinde çocuğunun psikolojik olarak gelişerek dayanıklılık kazanmasını sağlarlar.

Bu eğitim anne ve babalara çocuklarını travmatik yaşantılardan korumanın yollarını ve çocuklarında olumlu anılar oluşturacak yaşantıların neler olabileceğini öğretmeyi amaçlar.

Eğitim, gerçekleştirdiğimiz bir bilimsel araştırma üzerinden geliştirilmiştir. Klinik ortamda zihni travmatik yaşantılara bağlı bölünmüş (dissosiyatif kimlik bozukluğu) olan yaklaşık 300 hastanın dosyasından derlenen 58 farklı çocukluk travması ve ruhsal şikâyeti olmayan kişilerden toplanan 750 olumlu anıdan derlenen 29 farklı olumlu anı tipi örnekler üzerinden tanımlanmıştır.

Bu eğitime katılan anne babalar çocuklara iyi ve kötü gelen yaşantıları eş zamanlı öğrenmiş olur ve egzersizler yoluyla kendi çocuklarını travmatik yaşantılardan koruma ve onlar için olumlu anılar oluşturma ile ilgili beceriler kazanırlar.

1. Oturum: 11.00 – 13.00

Ara: 13.00 – 14.00

2. Oturum: 14.00 – 16.00

Ücret: 500 tl (Eğitim kitapçığı fiyata dahildir, eşinizle katılmak isterseniz ek bir ücret talep edilmemektedir.)

*Eğitim zoom uygulaması üzerinden yapılmaktadır ve kameranın açılıp açılmaması konusunda katılımcılar özgürdür. Belli egzersizler sadece eğitmenimiz Medaim Yanık’ın göreceği -siz istemedikçe eğitmen de göremez- sanal odalarda yapılacaktır yani eğitmenle yaptığınız soru-cevap mahremiyetiniz korunacaktır.

29 Kasım Pazar
12.00-16.00

Evlilik ve eş uyumuna dair “Beş Unsur 4 Kriter Modeli”ni egzersizlerle öğreneceğiniz bir eğitimdir. Eğitimin video hali ve egzersiz kitapçığı katılımcılara hediye edilecektir.

Evlilik ve eş uyumu mutluluğumuzu belirleyen temel faktörlerdendir. Doğru ya da yanlış kişiyle eşleşmek evlilik uyumumuzu etkiler. Bu sebeple ‘evet demeden önce’ öğrenmemiz gereken bilgiler ve edinmemiz gereken beceriler vardır.

Bu eğitim katılımcının doğru eş seçimi için altı alanda beceri kazanmasını sağlar. Bu beceriler;

 1. Kendini tanıma
 2. Eş adayını tanıyabilme
 3. Uygunluk değerlendirmesi yapabilme
 4. Kendisi için eşleşme metotlarının avantaj ve dezavantajlarını bilme
 5. Eşleşmenin optimal zamanını anlama
 6. Kendi karar alma usulünün farkına varma

Bu eğitimde doğru eş seçimi için “Beş Unsur Dört Kriter Modeli” öğretilir. Beş unsur; fiziksel değerlendirme, çoklu zekâ, kişilik analizi, sosyal kimlik ve evlilik felsefesi şeklindedir. Dört kriter ise; denklik, benzerlik, farkındalık ile kötü-riskli-zor kişinin ayırt edilmesidir. Katılımcı eğitim sonucunda kendisini ve eş adayını beş unsur ile analiz ettikten sonra, birbirlerine uygunluk düzeylerini anlamak için de dört kriteri kullanabilir hale gelir.

1. Oturum: 12.00 – 13.45

Ara: 13.45 – 14.15

2. Oturum: 14.15 – 16.00

Ücret: 400 tl (Eğitim kitapçığı ve eğitimin ileride izleyebileceğiniz video hali fiyata dahildir.)

*Eğitim zoom uygulaması üzerinden yapılmaktadır ve kameranın açılıp açılmaması konusunda katılımcılar özgürdür. Belli egzersizler sadece eğitmenimiz Medaim Yanık’ın göreceği -siz istemedikçe eğitmen de göremez- sanal odalarda yapılacaktır yani eğitmenle yaptığınız soru-cevap mahremiyetiniz korunacaktır.

UZMANLARA YÖNELİK EĞİTİMLER


Eğitmen: Prof. Dr. Medaim Yanık

18 Ekim Pazar
10.00-17.00

1. Düzey Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu Tanı ve Tedavisi video eğitimimizi alan uzmanlar 2. düzey eğitimine katılabilir.

Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu (DKB), bilinmeme ve tedavi eden kişi azlığı sebebiyle bir halk sağlığı sorunudur. Çünkü DKB çocukluk çağı travmatik yaşantılarına karşı insan zihninin temel baş etme mekanizmasıdır. DKB sinemadaki ağır formları üzerinden kavramsallaştırıldığı için klinik ortamdaki birçok vaka atlanır ve yanlış tanılarla ele alınır. Halbuki DKB vakaları kendine özgü terapi teknikleri olmaksızın tedavi edilemez. Ayrıca DKB’nin etkili bir ilaç tedavisi yoktur, ancak psikoterapi ile tam iyileştirilebilir.

Bu eğitim programı DKB terapisti yetiştirerek bu sorunun çözümüne katkı sağlamayı hedeflemektedir.

DKB terapisti eğitim süreci;

 1. 1. Düzey eğitimi video eğitimi
 2. Bir günlük gerçek vaka videolarından oluşan 2. Düzey eğitimi
 3. Vaka sunumlarının yapıldığı süpervizyon tartışmalarından oluşur.

Ücret: 500 tl (KDV dahildir.)

*Uzman eğitimlerimizde vaka gizliliğini koruyabilmek için sizlerden kameranızı eğitim boyu açık tutmanızı isteyeceğiz ve herhangi bir çekim yapmayacağınıza dair bir imza alacağız. İlgili belgeyi tam kaydınızın ardından size kısa süre içinde ulaştıracağız. Bilginize.

21 Ekim Çarşamba
21.00-23.00

Her ayın 3. çarşambası Prof. Dr. Medaim Yanık’ın sunumuyla yapılacak Çift Terapisi Vaka Tartışmalarımıza Çift Terapisi video eğitimini alan kişiler katılabilir.

Ücret: 150 tl (KDV dahildir.)

*Uzman eğitimlerimizde vaka gizliliğini koruyabilmek için sizlerden kameranızı eğitim boyu açık tutmanızı isteyeceğiz ve herhangi bir çekim yapmayacağınıza dair bir imza alacağız. İlgili belgeyi tam kaydınızın ardından size kısa süre içinde ulaştıracağız. Bilginize.

4 Kasım Çarşamba
21.00-23.00

Her ayın ilk çarşambası Prof. Dr. Medaim Yanık’ın sunumuyla yapılacak Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu Vaka Tartışmalarımıza DKB video eğitimini alan kişiler katılabilir.

Ücret: 150 tl (KDV dahildir.)

*Uzman eğitimlerimizde vaka gizliliğini koruyabilmek için sizlerden kameranızı eğitim boyu açık tutmanızı isteyeceğiz ve herhangi bir çekim yapmayacağınıza dair bir imza alacağız. İlgili belgeyi tam kaydınızın ardından size kısa süre içinde ulaştıracağız. Bilginize.

KAYIT VE AYRINTILI BİLGİ İÇİN; 0530 232 33 59

WhatsApp üzerinden bize yazın Whatsapp